Organisatie

De organisatie van de Hof van Wouw is in 1647 ondergebracht in een stichting.
Het bestuur hiervan wordt als vanouds geleid door een College van Regenten die in erfelijke lijn testamentair belast zijn met de instandhouding van de Hof. Zij zijn als vrijwilligers aan de Hof verbonden.
Een door dit College aangesteld beheerders-echtpaar draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken, waarbij de zgn binnenmoeder het wel en wee van de bewoonsters bewaakt en de beheerder zich in eerste instantie bezig houdt met het onderhoud van woningen, hof en tuin.


Daarnaast is een groot aantal vrijwilligers inzetbaar bij het onderhoud van de Tuin der Hesperiden, het rondleiden van bezoekers en de communicatie-uitingen.


Voor de organisatie van deze activiteiten zijn een PR-commissie en een Tuin-commissie in het leven geroepen. De eerste commissie verzorgt het drukwerk en de website, organiseert publieksevenementen en onderhoudt contacten met de media. De Tuin-commissie regelt de beplanting en het onderhoud van de fruitbomen, de vergeten groenten en kruiden in de Tuin der Hesperiden en begeleidt nieuwe vrijwilligers met groene vingers.  

 

college van regenten2 klein

College van Regenten