Cornelia van Wouw (1600 - 1681)

Cornelia van Wouw (geboren 21 januari 1600) was een ongehuwde telg uit een Haags regentengeslacht. Zo was Cornelia's grootvader, Jacobus van Wouw, burgemeester van Den Haag en bekleedden veel van haar familieleden allerlei bestuursfuncties in de stad. Cornelia liet bij haar dood haar hele vermogen na aan de naar haar genoemde stichting van liefdadigheid.

Van dit vermogen kregen de bewoonsters elke maand een kleine uitkering en ook moesten de gebouwen hiervan worden onderhouden. Bij haar dood (25 september 1681) heeft de stichteres bepaald dat de nakomelingen van haar broers en zuster de Hof zouden moeten besturen, iets dat tot op heden in ere wordt gehouden. Het College van Regenten wordt gevormd door twee regentessen en een regent. Zij worden bijgestaan door twee toeziend regenten waarvan er één de notaris van de stichting is.

Aan de oprichting van de Hof Van Wouw is onverbrekelijk een beroemde legende verbonden:  

 Over de vrouw die twee keer stierf.......

Op het portret staat de stichtster met op de achtergrond het Hofje en haar hand op een geschrift. Dit laatste verwijst vermoedelijk naar het feit dat deze ongetrouwde Haagse verhandelingen schreef over pedagogische onderwerpen, ofschoon zij ongehuwd en kinderloos was. Misschien dat de gedragingen van haar vele neefjes en nichtjes aanleiding zijn geweest tot het samenstellen van deze geschriften waarvan tot op heden nooit iets is opgedoken.