ANBI

 

De stichting De Hof van Wouw (fiscaal nummer: 0039.11.378 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 41150711) is gelegen aan de Lange Beestenmarkt 49-85, 2512 EC ’s-Gravenhage.

De stichting heeft ten doel om tegen verminderde prijs huisvesting te verlenen aan alleenstaande vrouwen, zo mogelijk van Christelijke huize, in afzonderlijk daarvoor bestemde huisjes, eigendom van de Stichting, en de zorgvuldige instandhouding van de aan de Stichting in eigendom toebehorende onroerende zaken, met name de historische gebouwen en tuinen, in overeenstemming met de Overheidsvoorschriften inzake monumentenbeheer, benevens de aan de Stichting toebehorende roerende zaken.

De stichting wordt bestuurd door het College van Regenten bestaande uit

·         Mevrouw Drs. J.C.M. Kamerlingh Onnes, Regentes-secretaris

·         Mevrouw C.J.A.E. Kamerlingh Onnes, Regentes

·         Dhr. Mr. J.H. Pelle, Regent-rentmeester

en twee toeziend-regenten

·         Dhr. Mr J.R.E. Kielstra, tevens notaris van de stichting, en

·         Dhr. D. Wagenaar Hummelinck.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding. De stichting heeft geen personen in dienst, maar wel ongeveer 50 vrijwilligers van wie sommigen af en toe een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Om het voortdurende onderhoud van de uit 1647 stammende gebouwen en de tuinen te kunnen bekostigen is het beleid om voor nieuwe bewoonsters de huren te baseren op het VROM-puntenstelsel. Tevens wordt een beroep gedaan op de beschikbare BRIM subsidies en wordt de Hof regelmatig opengesteld om extra inkomsten te verwerven. Voor incidentele onderhoudsprojecten wordt zoveel mogelijk een beroep gedaan op particuliere fondsen.

 

Het financieel (jaar)verslag van De Hof van Wouw is gepubliceerd op www.kennisbankfilantropie.nl