Privacy reglement Hof van Wouw te Den Haag

Vanaf 25 mei 2018 is iedere organisatie in Nederland die persoonsgegevens beheert,
verplicht te voldoen aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Deze verordening geeft de burger meer controle over zijn gegevens die worden
bewaard en gebruikt door overheden en private organisaties.
Gelet op voornoemde verordening laat het Hofje weten dat zij beschikt over de volgende
gegevens van de bewoonsters:
- naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;
- de datum waarop de betreffende bewoonster een woning is gaan huren in de Hof;
- fotomateriaal van open dagen en andere bijeenkomsten.
De lijst van bewoonsters van het Hofje wordt beheerd door de beheerder en het college van
regenten en wordt gebruikt in die gevallen waarin het nodig is om in contact te treden met de
bewoonsters.
De gegevens zijn voor de beheerder en het college van regenten beschikbaar in fysieke
vorm en zijn afdoende beschermd tegen inbraak of kopiëren zonder voorafgaande
toestemming, en elektronisch, op een wijze, die voldoet aan de huidige normen van
elektronische beveiliging.
In de dagelijkse gang van zaken is er voor het Hofje geen reden gegevens beschikbaar te
stellen aan derden. Dat zal in ieder geval niet gebeuren zonder voorafgaande toestemming
te hebben gevraagd.
Het Hofje gebruikt de gegevens van de bewoonsters uitsluitend ten behoeve van de
dagelijkse gang van zaken in het Hofje. Foto's worden gebruikt ten behoeve van de website.
De gegevens worden ook gebruikt om historische gegevens van het Hofje te bewaren. Dat
betekent dat na beëindiging van de huurovereenkomst van een bewoonster, het Hofje de
gegevens blijft bewaren.
De bewoonster heeft het recht om persoonsgegevens te (laten) verwijderen wanneer zij
geen huurster meer is van het Hofje. Voorts heeft een bewoonster het recht om te vragen
haar persoonsgegevens over te dragen aan een ander, die door haar wordt aangewezen.
Tot slot heeft de bewoonster het recht om een klacht in te dienen over een bepaalde vorm
van gebruik (verwerking) van de persoonsgegevens.


De bewoonster kan te allen tijde haar recht te gelde maken bij de beheerder van het Hofje,
via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Op de website van het Hofje staat onze privacyverklaring, die geldt voor de gebruikers van
de website en geldt ook voor de bewoonsters.
Voor vragen over het privacyreglement van het Hofje kunt u zich wenden tot mr. J.H. Pelle,
regent rentmeester van het Hofje, bij brief, Hendrik Zwaardecroonstraat 17, 2593 XK, Den
Haag of bij e-mail,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Het College van Regenten